Overige informatie


Algemene informatie
Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooltijden
Denken, doen, beleven
Wat leren we de kinderen?
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Passend onderwijs
Overblijven
Lesuitval
Gymnastiek
Vakantierooster 2020-2021
 

Schooltijden


De lestijden, die wij in onze school hanteren, zijn als volgt ingedeeld:

ochtend: 8.30 – 12.00 uur
middag: 13.00 – 15.00 uur

Op woensdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.30 uur naar school. ’s Middags zijn ze vrij.

Groep 1 en 2 hebben de donderdagmiddag en de vrijdagmiddag extra vrij.
Groep 3 en 4 zijn extra vrij op vrijdagmiddag.

De bel gaat 5 minuten voordat de lessen beginnen. De kinderen kunnen dan rustig binnenkomen en de lessen kunnen op tijd beginnen. In de wet op het Primair Onderwijs (W.P.O.) stelt men de eis, dat leerlingen van basisscholen minimaal 7520 uur les krijgen over 8 schooljaren. De kinderen in groep 1 t/m 4 moeten in totaal minimaal 3520 uren les volgen. Groep 1 en 2 hebben per week een totale lestijd van 22 uur en groep 3 en 4 24 uur. Zo voldoen we ruimschoots aan het minimum. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 moeten 3760 uur les krijgen. Zij hebben een totale lestijd per week van 26 uur. Ook hier voldoen we aan de gestelde eisen.