Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak

Beleid internetgebruik & sociale media


Klik hier voor de gedragscode leerlingen ICT en internetgebruik >>

Klik hier voor het sociale media reglement leerlingen >>