Overige informatie


Algemene informatie
Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooltijden
Denken, doen, beleven
Wat leren we de kinderen?
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Passend onderwijs
Overblijven
Lesuitval
Gymnastiek
Vakantierooster 2020-2021
 

Algemene informatie


Openbare basisschool de Akker is centraal gelegen in Sleen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Sleen, Diphoorn en Erm.
Het schoolgebouw van de Akker is in het jaar 1975 gebouwd. De school beschikt over vijf klaslokalen, een speellokaal, een ruimte voor IB (Interne Begeleiding) en RT (Remedial Teaching), een personeelskamer en een directiekamer. In het rechterdeel van het gebouw is sinds december 2017 Kinderwereld gevestigd met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De school beschikt verder over een schoolplein.

In het schooljaar 2012-2013 is een deel van het plein geschikt gemaakt voor voetbal en basketbal, is er een groenstrook aangelegd en zijn er pleinkrukken geplaatst. Deze pleinkrukken zijn beschilderd door de leerlingen van de school. Eind 2019 zijn er prachtige nieuwe speeltoestellen geplaatst op het plein.

Binnen de school werkt naast de directeur, de locatiecoördinator, de groepsleerkrachten en de intern begeleider, één dag in de week een vakleerkracht voor gymnastiek en MRT (Motorische Remedial Teaching).

Het team wordt verder bijgestaan door een conciërge, die binnen de school allerlei werkzaamheden verricht. Bovendien stellen wij onze school open voor stagiaires, zowel voor PABO-studenten als voor onderwijsassistenten.

Op onze school zitten ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. 

De nieuw geplaatste speeltoestellen (eind 2019)