Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Denken, doen, beleven


Vanzelfsprekend wordt er veel tijd in de school besteed aan het leren. Maar er is nog meer dan alleen maar leren……
Op onze school organiseren wij, veelal in nauwe samenwerking met de ouders, allerlei activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten zorgen ervoor, dat de kinderen ook eens met iets heel anders bezig zijn in en om school. Deze activiteiten zorgen, naast het bevorderen van sociale vaardigheden, voor een stuk gezelligheid. Zij bieden naar ouders en andere belangstellenden toe de mogelijkheid om meer betrokken te worden bij het schoolgebeuren.
 

FEESTEN

Naast het vieren van de verjaardagen van de groepsleerkrachten, vieren wij natuurlijk ook de verjaardag van Sinterklaas. Met Sint Maarten gaan de kinderen langs de deuren om hun liedjes te zingen en trots de lampionnen te laten zien, die zij op school hebben gemaakt. Met Kerstmis wordt door het personeel en de oudervereniging elk jaar een leuke kerstactiviteit georganiseerd. Groep 7/ 8 speelt een musical aan het eind van het schooljaar.
 

SCHOOLREIZEN

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan elk jaar één dag op schoolreis. De
kinderen van de groepen 7 en 8 gaan drie dagen op schoolkamp. De
planning van de schoolreizen vindt u in de schoolkalender.
 

SPORT

Ook op sportgebied doen de kinderen van onze school mee aan vele activiteiten:

KUNST EN CULTUUR

De school doet mee aan het Kunstmenu en Erfgoededucatie. Dit houdt in, dat de kinderen per schooljaar tenminste twee keer in aanraking komen met een vorm van kunst. In principe krijgt elke groep een voorstelling te zien en volgen ze een kunstproject. Het geheel wordt opgezet door de stichting Kunst en Cultuur Drenthe. Kinderen die het leuk vinden kunnen meedoen aan de veurdrachtswedstried van ’t Aol’Volk. Ook proberen we elk jaar nog een uitstapje te maken naar bijv. het Noord Nederlands Orkest of een museum.
 

LEESBEVORDERING

We werken op onze school met een zgn. leespromotieplan. Hierin staan per groep beschreven welke activiteiten plaatsvinden die het lezen bevorderen. Een aantal activiteiten die gedurende het schooljaar aan de orde komen, zijn o.a.: Vanaf groep 1 leren de kinderen hoe ze een boek bij de bibliotheek kunnen lenen. Elke 6 weken gaan we met alle groepen naar de bibliotheek om boeken te lenen.
 

ANDERE ACTIVITEITEN

Soms worden er schoolfeesten georganiseerd ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis, een landelijk feest of om geld in te zamelen ten bate van de school of een goed doel. De kinderen van groep 7 en 8 verkopen kinderpostzegels. Voor de actie ‘Jantje Beton’ verkopen de kinderen van groep 6 loten. De helft van de opbrengst van deze loten wordt aan schooldoeleinden besteed.