Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Overblijven


De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt door de school zelf georganiseerd. Er zijn 4 vaste overblijfhulpen, die zelfstandig zorg dragen voor goede opvang. Daarnaast zijn er nog een aantal andere overblijfouders die rouleren. De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per kind per keer. De uit deze regeling verkregen inkomsten worden gebruikt om de overblijfouders een vergoeding te geven en voor de aanschaf van spelmaterialen voor de overblijvende kinderen. Als u uw kind(-eren) wilt laten overblijven op school, dient u dit vroegtijdig aan de overblijfouder(s) te melden. Indien er meer dan 10 kinderen overblijven, wordt er een extra overblijfouder ingeschakeld. Van bijzonderheden van/over uw kind(eren) dient u hen zelf op de hoogte te brengen.


Overblijfouders:
Carla van der Kolk-la Crois
Karin van Wijk-Zevenberg 
Gea Vos
Gonnie van Engen