Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Gymnastiek


De kinderen van de groepen 1 en 2 gymmen 1x keer per week in de sporthal met onze vakleerkracht.  Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig. 

Vanaf groep 3 hebben de kinderen 2x per week bewegingsonderwijs. Eén les wordt gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs, de andere les verzorgt de leerkracht van de groep. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal bij de school. Zij moeten hiervoor gymkleding meenemen (broekje, T-shirt of gympakje). Gymschoenen zijn verplicht.
In verband met de persoonlijke hygiëne dienen alle kinderen zich na de gymnastiekles te douchen. De kinderen moeten dus ook een handdoek meenemen.

Als een leerling, door welke omstandigheden dan ook, niet mee kan doen met gym, wilt u dan een briefje meegeven?