Overige informatie


Algemene informatie
Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooltijden
Denken, doen, beleven
Wat leren we de kinderen?
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Passend onderwijs
Overblijven
Lesuitval
Gymnastiek
Vakantierooster 2020-2021
 

Vakantierooster 2020-2021


Dit is het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021:
 
Herfstvakantie maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021
Pasen maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

De studiedagen en –middagen staan nog niet vermeld in dit overzicht. We zijn druk bezig met de planning hiervan. Zodra we deze data weten, hoort u dat van ons.