Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Vakantierooster 2022-2023


Dit is het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024:
  De studiedagen en –middagen staan niet vermeld in dit overzicht.