Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Vakantierooster 2022-2023


Dit is het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023:
 
Herfstvakantie maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie vrijdag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag vrijdag 7 april 2023
Pasen maandag 10 april 2023
Koningsdag + dag erna donderdag 27 april + vrijdag 28 april 2023
Meivakantie maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart + dag erna donderdag 18 mei + vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren + vrije dagen maandag 29 mei t/m woensdag 31 mei 2023
Zomervakantie maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

De studiedagen en –middagen staan niet vermeld in dit overzicht.