Overige informatie


Algemene informatie
Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooltijden
Denken, doen, beleven
Wat leren we de kinderen?
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Passend onderwijs
Overblijven
Lesuitval
Gymnastiek
Vakantierooster 2020-2021
 

Aanmelden nieuwe leerlingen


Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen wordt er altijd eerst een gesprek gepland met de directeur. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur over de school en geeft een rondleiding door school. De schoolgids wordt uitgereikt aan de ouders. De aanmelding van het kind kan aan het eind van dit gesprek plaatsvinden, maar kan ook op een later tijdstip gebeuren. Voor jongste kleuters worden meerdere dagdelen gepland waarop de leerling mee draait in groep 1/2, de zgn. wendagen. Voor nieuwe leerlingen in groep 2 t/m 8 wordt er meestal 1 dag meegedraaid voordat de leerling daadwerkelijk op school komt.